Emra Shqiptarë | Shkronja Dh
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Dhelk
Dhelkor
Dhuntiar
Dhurëtar
Dhurim
Dhelka
Dhelkore
Dhuntare
Dhuntia
Dhurata
Dhurime
Dhuronja

 

    [ Faqja kryesore]