Emra Shqiptarë | Shkronja H
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Hekur
Hekuran
Hënor
Hershor
Hieshor
Hiror
Hanushe
Hare
Hartina
Hekurane
Hekurore
Hekurusha
Hëna
Hënore
Hënplota
Hënza
Herake
Hiesore
Hijeshia
Hijeshore
Hira
Hiroshe
Hirushe
Holli
Hosi
Hotiana

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]