Emra Shqiptarë | Shkronja Ll
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Llesh
Lleshan
Llamburi
Llaskonja

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]