Emra Shqiptarë | Shkronja Nj
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Njomsh
Njomzak
Njome
Njomzake

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]