Emra Shqiptarë | Shkronja R
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Redon
Regont
Rinim
Rinor
Rinosh
Rozaf
Rozafat
Rudan
Rudor
Redona
Rega
Regonta
Rilindje
Rimta
Rina
Rinime
Rinore
Rinoshe
Rinushe
Rozafa
Rozafata
Ruda
Rudana
Rudina
Rudore

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]