Emra Shqiptarë | Shkronja T
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Tamblak
Tad
Taden
Tadin
Tador
Tanush
Tarabosh
Tarin
Tarion
Tatul
Taulant
Taulantian
Teit
Temal
Terand
Tergit
Ternil
Teut
Teutan
Teutik
Timent
Tomor
Tomorak
Trëndafil
Trim
Trimnor
Trimor
Trimshor
Trint
Trishull
Tritan
Tritos
Trodant
Trumzak
Tufar
Tulir
Tuliran
Tumir
Tush
Tanusha
Tadena
Tadina
Tadora
Tarina
Tariona
Tataja
Tatuja
Taulante
Taulantiana
Tefta
Temale
Teranda
Tergita
Ternila
Tetore
Teuta
Teutaja
Teutana
Teutika
Teutona
Tomore
Tomorina
Trëndafile
Trëndelina
Trime
Trimërore
Trimnore
Trita
Tritana
Tritanera
Triteuta
Trodanta
Tulirana
Tumira
Tushana
Tushe

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]