Emra Shqiptarë | Shkronja U
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Uc
Ucan
Udhmir
Ujkan
Ujkash
Ujmir
Ukë
Uksan
Ulban
Ulkan
Ulpëtin
Ulpian
Ulqin
Uran
Urim
Urt
Urtan
Urtar
Urtash
Ushtëror
Ushtim
Usian
Uskan
Ujkana
Uksana
Ulpiana
Urana
Urime
Urta
Urtane
Urtare
Urtie
Urtoshe
Usiana
Uskana

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]